CERTYFIKACJA EKOLOGICZNA

Hanging_gardens_of_One_Central_Park,_Sydney

Certyfikacja ekologiczna budynków – BREEAM i HQE

Prowadzimy doradztwo w zakresie zrównoważonego budownictwa (Sustainability Consulting) oraz we wdrażaniu wymagań międzynarodowych systemów certyfikacji „zielonych budynków” – BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) oraz HQE. Przeprowadzamy również proces certyfikacji budynków w powyższych systemach.

Budynek zrównoważony ( Sustainable Architecture )

Budynek zrównoważony to taki, w którym równoważą się nakłady inwestycyjne, koszty funkcjonowania (zużycie energii, wody, konserwacja), komfort użytkowania oraz wpływ na środowisko. Równowagę tą można uzyskać poprzez świadome podejście do kwestii relacji między oszczędnością energii, użytych materiałów oraz wyposażenia budynku w odpowiednie systemy. Ideą ekologicznego projektowania jest optymalizacja budynku umożliwiająca osiągniecie celów przy jednoczesnym utrzymaniu założonego budżetu.
Główne obszary optymalizacji projektu i funkcjonowania budynku obejmują:

 • energia i zasoby jakie zużywa budynek
 • komfort użytkowników
 • zdrowie użytkowników
 • ochrona środowiska
 • wpływ budynku na emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu swego życia
 • trwałość budynku

Certyfikat BREEAM

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE Global (Building Research Establishment) na podstawie materiałów i raportu przygotowanego przez licencjonowanego asesora, współpracującego w trakcie procesu certyfikacji z zespołem projektowym.

www.breeam.com

Certyfikat QHE

Ceryfikat HQE

Certyfikat HQE przyznawany jest przez CERWAY we współpracy z DEKRA Polska na podstawie materiałów przygotowywanych przez licencjonowanego referenta, współpracującego w trakcie procesu certyfikacji  z inwestorem i zespołem projektowym.

www.behqe.com

www.budownictwo.dekra.pl

Analiza budynków

Przeprowadzamy specjalistyczne analizy inżynierskie:

 • Modelowanie energetyczne
 • Analizy energetyczne
 • Analizy nasłonecznienia i natężenia światła dziennego
 • Analiza komfortu PMV, PPD
 • Analiza LCA (Life Cycle Asesment)
 • Opracowania ekologiczne.