ARCHITEKTURA – PROJEKTY BUDYNKÓW

SAFS wykonuje projekty budynków i urbanistyki cechujące się zrównoważonym podejściem do środowiska.

Specjalizujemy się w projektach budynków ekologicznych oraz obiektach pod ochroną konserwatorską. Są to tematy wymagające większej wiedzy i zaangażowania od zespołu architektonicznego, ale przynoszą też większą satysfakcję projektantom oraz same korzyści inwestorom. Projektujemy:

  • domy jednorodzinne, również energooszczędne i pasywne
  • przebudowy budynków
  • budynki wielorodzinne
  • budynki biurowe
  • pawilony wystawowe
  • obiekty tymczasowe.

Analizy chłonności i doradztwo

Wykonujemy studium wykonalności (feasibility study). Doradzamy w wyborze działek i nieruchomości, przeprowadzamy analizy chłonności działki, wykonujemy symulacje zabudowy, kosztorysy oraz analizy rentowności inwestycji. Wykonujemy analizy maksymalnej intensywności zabudowy, układów urbanistycznych, możliwości adaptacji istniejących obiektów oraz potencjału inwestycyjnego terenu.

Analizy inwestycyjne dla działek i obiektów

Przygotowujemy wnioski o wydanie warunków zabudowy. Wykonujemy szczegółowe inwentaryzacje architektoniczne 3D, analizy nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania. Przedstawiamy koncepcje przestrzenne i prezentacje do celów marketingowych. Przygotowujemy fotorealistyczne wizualizacje komputerowe.

Projekty budowlane

z zakresu architektury i urbanistyki ze wszystkimi branżami. Współpracujemy ze sprawdzonymi biurami inżynierskimi i kosztorysantami.

Projekty wykonawcze i przetargowe

Przeprowadzamy koordynacje branżowe i kosztorysowe, wykonujemy projekty optymalizacji kosztów budowy.

Pełen nadzór autorski na budowie

Wszystkie nasze projekty podlegają nadzorowi w indywidualnie uzgadnianym z inwestorem zakresie.

Projekty nietypowe

Wykonujemy inwentaryzacje 3D obiektów historycznych, koncepcje i analizy dla nieruchomości nietypowych. Projektujemy zagospodarowania działek, elementy małej architektury, wnętrza, meble, wyposażenie oraz wszelkie prace z zakresu projektowania przestrzennego.

Ekologia

Projektujemy w duchu zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że można zaprojektować w ramach przyjętego kosztorysu budynek spełniający wszystkie potrzeby inwestora, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego.

Inteligentne budynki

Śledzimy wszystkie najnowsze trendy w budownictwie i technologiach, dzięki czemu potrafimy zaprojektować budynki oszczędne, wygodne i zdrowe dla ich użytkowników.

Modele 3D

Niezależnie od wielkości projektu pracujemy na modelach 3D i wizualizacjach. Każda faza projektu jest tworzona w przestrzeni 3D, co umożliwia inwestorowi w prosty sposób wgląd do projektu, a nawet „zwiedzanie” budynku na dowolnym komputerze bez użycia dodatkowego oprogramowania.

Pracujemy w BIM (Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynkach)

Model przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie jego funkcjonowania w rzeczywistości. Koordynację międzybranżową przeprowadzamy w standardzie IFC.

Projektujemy parametrycznie

Wykorzystujemy zaawansowane techniki modelowania parametrycznego, dzięki czemu możliwe jest szybkie i elastyczne wykonywane wielu wariantów projektów przy zachowaniu wysokiej złożoności projektu.

Inwentaryzacje 3D

Wykorzystujemy inwentaryzacje tworzone za pomocą skanowania laserowego z dokładnością do 2mm, co eliminuje późniejsze błędy w przygotowaniu dokumentacji projektowej.