SAFS | Sustainable architecture

Pracownia architektoniczna

 

SAFS jest multidyscyplinarną pracownią architektoniczną specjalizującą się w tematyce budownictwa ekologicznego oraz projektach obiektów pod opieką konserwatorską.
Pracownia architektoniczna oferuje szeroki zakres obsługi inwestycji, w tym:

 • analizy przydatności terenów
 • koncepcje zabudowy i aranżacji przestrzeni
 • projektowanie architektoniczne i branżowe
 • uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień
 • środowiskowe certyfikacje budynków w systemach BREEAM i HQE
 • nadzór autorski nad budową

Wartością dodaną każdego projektu, ponad jego funkcję i estetykę, jest indywidualne poszukiwanie rozwiązań ekologicznych, które przyniosą inwestorom wymierne korzyści nie tylko w postaci podniesienia jakości otoczenia, ale też zwiększą wartość inwestycji.

SAFS to w końcu nowatorskie podejście do samego projektowania, wykorzystujące najnowsze techniki modelowania budynków, projektowanie parametryczne i zaawansowane metody mechanizacji procesu projektowanego, które umożliwiają przyśpieszenie realizacji projektu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Pracownię architektoniczną w 2015 r. założyli Agnieszka Stępień i Filip Sobstel.

Filip Sobstel, architekt posiadający uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń, członek MOIA, dyplom WA PW 2007, asesor BREEAM New Construction 2016 oraz referent certyfikacji HQE, posiadający doświadczenie w tematyce budynków biurowych, mieszkalnych i objętych ochroną konserwatora zabytków.
Pracował m.in. przy projektach:

 • Hotel Andel’s, Łodź
  (m.in. European Hotel Design Awards 2009; Contract Interior Awards 2010; MIPIM Awards 2010; European Property Awards 2010; nominacja do Mies van der Rohe Prize 2011 oraz nagrody roku 2010 SARP, OP Architekten);
 • budynek biurowy Le Palais,
  Warszawa (nagroda PZiTB Budowa Roku 2013 oraz CEE Quality Award 2013, OP Architekten),
 • zamek w Chrzelicach – Centrum Dialogu Kultu (OP Architekten),
 • osiedle Fort Służew, Warszawa (Turret Development).