SAFS | Sustainable architecture

Pracownia architektoniczna

SAFS jest multidyscyplinarną pracownią architektoniczną specjalizującą się w tematyce budownictwa ekologicznego oraz projektach obiektów pod opieką konserwatorską.
Pracownia architektoniczna oferuje szeroki zakres obsługi inwestycji, w tym:

 • analizy przydatności terenów
 • koncepcje zabudowy i aranżacji przestrzeni
 • projektowanie architektoniczne i branżowe
 • uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień
 • środowiskowe certyfikacje budynków w systemach BREEAM i HQE
 • nadzór autorski nad budową

Wartością dodaną każdego projektu, ponad jego funkcję i estetykę, jest indywidualne poszukiwanie rozwiązań ekologicznych, które przyniosą inwestorom wymierne korzyści nie tylko w postaci podniesienia jakości otoczenia, ale też zwiększą wartość inwestycji.

SAFS to w końcu nowatorskie podejście do samego projektowania, wykorzystujące najnowsze techniki modelowania budynków, projektowanie parametryczne i zaawansowane metody mechanizacji procesu projektowanego, które umożliwiają przyśpieszenie realizacji projektu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Pracownię architektoniczną w 2015 r. założył Filip Sobstel.

Filip Sobstel, architekt posiadający uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń, członek MOIA, dyplom WA PW 2007, asesor BREEAM New Construction 2016 oraz referent certyfikacji HQE, posiadający doświadczenie w tematyce budynków biurowych, mieszkalnych i objętych ochroną konserwatora zabytków.
Pracował m.in. przy projektach:

 • Hotel Andel’s, Łodź
  (m.in. European Hotel Design Awards 2009; Contract Interior Awards 2010; MIPIM Awards 2010; European Property Awards 2010; nominacja do Mies van der Rohe Prize 2011 oraz nagrody roku 2010 SARP, OP Architekten);
 • budynek biurowy Le Palais,
  Warszawa (nagroda PZiTB Budowa Roku 2013 oraz CEE Quality Award 2013, OP Architekten),
 • zamek w Chrzelicach – Centrum Dialogu Kultu (OP Architekten),
 • osiedle Fort Służew, Warszawa (Turret Development).